Brunkebergsbalen

Arbete pågår, både med hemsida
och årets bal!

Vi kände att den gamla hemsidan hade spelat ut sin roll och bestämde oss för att ta fram en ny. Vi räknar med att kunna lansera den nya hemsidan samt öppna anmälan till årets Brunkebergsbal lite senare i vår.